León Gieco, Mercedes Sosa & Nito Mestre: Verdadeiras canções de amor (True Love Songs)

“Como um milagre a chuva me deu o arco-íris e a água o rio, por amor dou a vida porque minha vida um dia por amor nasceu” León Gieco

“As a miracle the rain gave me the rainbow and the water the river, out of love I give life because my life one day out of love was born ” León Gieco